Порядок проведення промивки та дезінфекції трубопроводів і споруд господарсько-питного водопостачання — Додаток 5 до СНиП водопостачання і каналізація

Додаток 5 до СНиП 3.05.04-85 «ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЇ».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОМИВКИ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ І СПОРУД ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Для дезінфекції трубопроводів і споруд господарсько-питного водопостачання допускається застосовувати наступні хлоровмісні реагенти, дозволені Міністерством охорони здоров’я СРСР:

сухі реагенти — хлорне вапно по ГОСТ 1692-85, гіпохлорит кальцію (нейтральний) по ГОСТ 25263-82 марки А;

рідкі реагенти — гіпохлорит натрію (хлорноватистокислый натрій) за ГОСТ 11086-76 марок А і Б; електролітичний гіпохлорит натрію і рідкий хлор по ГОСТ 6718-86.

2. Очищення порожнини і промивання трубопроводу для видалення залишилися забруднень і випадкових предметів слід виконувати, як правило, перед проведенням гідравлічного випробування шляхом водовоздушной (гідропневматичної) промивання або гидромеханическим способом за допомогою еластичних очисних поршнів (поролонових та інших) або тільки водою.

3. Швидкість руху еластичного поршня при гідромеханічної промивання слід приймати в межах 0,3 — 1,0 м/с при внутрішньому тиску в трубопроводі близько 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Очисні поролонові поршні слід застосовувати діаметром в межах 1,2-1,3 діаметра трубопроводу, довжиною 1,5-2,0 діаметра трубопроводу тільки на прямих ділянках трубопроводу з плавними поворотами, що не перевищують 15°, при відсутності виступаючих всередину трубопроводу решт приєднаних до нього трубопроводів або інших деталей, а також при повністю відкритих засувках на трубопроводі. Діаметр випускного трубопроводу слід приймати на один сортамент менше діаметра промываемого трубопроводу.

4. Гідропневматичне промивання слід здійснювати подачею по трубопроводу разом з водою стисненого повітря в кількості не менше 50 % витрати води. Повітря слід вводити в трубопровід під тиском, що перевищує внутрішній тиск в трубопроводі на 0,05 — 0,15 МПа (0,5 — 1,5 кгс/см2). Швидкість руху водовоздушной суміші приймається в межах від 2,0 до 3,0 м/с.

5. Довжина промываемых ділянок трубопроводів, а також місця введення в трубопровід води і поршня і порядок проведення робіт повинні бути визначені в проекті виробництва робіт, що включає робочу схему, план траси, профіль і деталювання колодязів.

Довжину ділянки трубопроводу для проведення хлорування слід призначати, як правило, не більше 1 — 2 км.

6. Після очищення і промивання трубопровід підлягає дезінфекції хлоруванням при концентрації активного хлору 75 — 100 мг/л (г/м3 з часом контакту хлорної води в трубопроводі 5 — 6 год або при концентрації 40 — 50 мг/л (г/м3) з часом контакту не менше 24 год. Концентрація активного хлору призначається в залежності від ступеня забрудненості трубопроводу.

7. Перед хлоруванням слід виконати наступні підготовчі роботи:

здійснити монтаж необхідних комунікацій з введення розчину хлорного вапна (хлору) і води, випуску повітря, стояків для відбору проб (з виведенням їх вище рівня землі), монтаж трубопроводів для скидання і відведення хлорної води (із забезпеченням заходів безпеки); підготувати робочу схему хлорування (план траси, профіль і деталювання трубопроводу з нанесенням перерахованих комунікацій), а також графік проведення робіт;

визначити та підготувати необхідну кількість хлорного вапна (хлору) з урахуванням процентного вмісту в товарному продукті активного хлору, обсягу хлорируемого ділянки трубопроводу з прийнятою концентрацією (дозою) активного хлору в розчині за формулою

T=(0,082D2lK)/A,

де Т — необхідна маса товарного продукту хлорсодержащего реагенту з урахуванням 5 % на втрати, кг;

D і l — відповідно діаметр і довжина трубопроводу, м;

До — прийнята концентрація (доза) активного хлору, г/м3 (мг/л);

А — процентний вміст активного хлору в товарному продукті, %.

Приклад. Для хлорування дозою 40 г/м3 ділянки трубопроводу діаметром 400 мм, довжиною 1000 м з застосуванням хлорного вапна, що містить 18 % активного хлору, потрібно товарної маси хлорного вапна в кількості 29,2 кг

8. Для здійснення контролю за вмістом активного хлору по довжині трубопроводу в процесі його заповнення хлорного водою через кожні 500 м слід встановлювати тимчасові пробоотборные стояки з запірною арматурою, що виводяться вище поверхні землі, які також використовують для випуску повітря поміряти заповнення трубопроводу. Їх діаметр приймається за розрахунком, але не менше 100 мм.

9. Введення хлорного розчину в трубопровід слід продовжувати до тих пір, поки в точках, найбільш віддалених від місця подачі хлорного вапна, стане витікати вода з вмістом активного (залишкового) хлору не менше 50 % від заданого. З цього моменту подальшу подачу хлорного розчину слід припинити, залишаючи трубопровід заповненим хлорним розчином протягом розрахункового часу контакту, зазначеного у п. 6 цього додатка.

10. Після закінчення контакту хлорну воду, слід скинути в місця, зазначені в проекті, і трубопровід промити чистою водою до тих пір, поки вміст залишкового хлору в промивній воді не знизиться до 0,3 — 0,5 мг/л. Для обробки наступних ділянок трубопроводу хлорну воду можна використовувати повторно. Після закінчення дезінфекції скидається з трубопроводу хлорну воду необхідно розбавляти водою до концентрації активного хлору 2 — 3 мг/л або дехлорувати шляхом введення гіпосульфіту натрію в кількості 3,5 мг на 1 мг активного залишкового хлору в розчині.

Місця і умови скидання хлорної води і порядок здійснення контролю її відводу повинні бути узгоджені з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

11. У місцях приєднань (врізок) новозбудованого трубопроводу до діючої мережі слід здійснювати місцеву дезінфекцію фасонних частин і арматури розчином хлорного вапна.

12. Дезінфекція водозабірних свердловин перед здачею їх в експлуатацію виконується в тих випадках, коли після їх промивання якість води за бактеріологічними показниками не відповідає вимогам ГОСТ 2874-82.

Дезінфекція проводиться у два етапи: спочатку надводної частини свердловини, потім — підводної. Для знезараження надводної частини в свердловині вище кровливодоносного горизонту необхідно встановити пневматичну пробку, вище якої свердловину заповнити розчином хлорного вапна або другогохлорсодержащего реагенту з концентрацією активного хлору 50-100 мг/л у залежності від ступеня ймовірного забруднення. Через 3-6 год контакту слід витягти пробку і за допомогою спеціального змішувача ввести хлорний розчин у підводну частину свердловини з таким розрахунком, щоб концентрація активного хлору після змішування з водою була не менше 50 мг/л. Через 3-6 год контакту провести відкачування до зникнення у воді помітного запаху хлору, після чого відібрати проби води для контрольного бактеріологічного аналізу.

Примітка. Розрахунковий обсяг хлорного розчину приймається більше обсягу свердловин (по висоті і діаметру): при знезараженні надводної частини — в 1,2 – 1,5 рази, підводної частини — в 2-3 рази.

13. Дезінфекцію ємнісних споруд слід проводити методом зрошення розчином хлорного вапна або інших хлоровмісних реагентів з концентрацією активного хлору 200 — 250 мг/л. Такий розчин необхідно приготувати з розрахунку 0,3 — 0,5 л на 1 м2 внутрішньої поверхні резервуара і шляхом зрошення з шланга або гідропульта покрити їм стіни і днище резервуара. Через 1 — 2 год дезінфіковані поверхні промити чистою водопровідною водою, видаляючи відпрацьований розчин через грязьові випуски. Робота повинна проводитися в спеціальному одязі, гумових чоботях і протигазах; перед входом у резервуар слід встановити бачок з розчином хлорного вапна для обмивання чобіт.

14. Дезінфекцію фільтрів після їх завантаження, відстійників, змішувачів і напірних баків малої ємності слід виробляти об’ємним методом, наповнюючи їх розчином з концентрацією 75 — 100 мг/л активного хлору. Після контакту протягом 5-6 год розчин хлору необхідно видалити через багнисту трубу і ємності промити чистою водопровідною водою до змісту у промивній воді 0,3 — 0,5 мг/л залишкового хлору.

15. При хлоруванні трубопроводів і споруд водопостачання слід дотримуватися вимоги СНиП III-4-80* і відомчих нормативних документів з техніки безпеки.

Варто почитати:

Додати:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *